100 dyder at leve efter (med eksempler)

100 dyder at leve efter (med eksempler)
Sandra Thomas

I takt med at vores verden bliver mere kompleks, og vi skal stå over for hundredvis af små moralske valg i løbet af en uge, hvordan begynder vi så at definere vores karakterer?

Hvem vi er, bestemmes af, hvordan vi vælger at bevæge os gennem verden. Vores valg definerer os, men hvordan træffer vi disse valg?

Hvad påvirker vores tanker og handlinger?

Vores gode karakter er defineret af visse dyder, som vi værdsætter som vores moralske kodeks.

Se også: 67 falske familie citater til at hjælpe dig med at klare dig og være sund

Men at vide, hvad disse dyder er, og hvorfor de er vigtige, er nøglen til at udvikle dit personlige styresystem for livet.

Hvad er dyder, og hvorfor har vi brug for dem?

Dyder er hjørnestenen i etik og moral og har indflydelse på, hvordan vi navigerer i vores forhold til andre og til os selv.

At leve i overensstemmelse med disse dyder giver os et mere tilfredsstillende liv, hvor vi iboende værdsætter menneskehedens værdi.

Et dydigt liv betyder at træffe det bevidste valg at elske og respektere verden omkring dig.

Dyder er vigtige af flere grunde.

Disse træk hjælper os med at navigere i de usikre farvande, som moralske forpligtelser udgør, og bringer os tættere sammen som sociale væsener.

Her er nogle få grunde til, at vi bør definere vores karakter ved hjælp af dydige egenskaber:

 • At leve mere medfølende
 • At være i harmoni med andre
 • At leve uden skyld og skam
 • At navigere i vanskelige situationer
 • At træffe beslutninger, som vi er stolte af

For at hjælpe dig med at finde ud af din moralkodeks har vi sammensat en liste over 100 ord og deres betydning.

Lad os begynde med en af de mest berømte lister over dyder.

Aristoteles' liste over dyder

Filosoffer har i hundredvis af år forsøgt at forstå moralens komplicerede område, og der er lige så mange teorier om, hvordan man lever et etisk liv, som der er brugt år på at forsøge at forstå det.

Aristoteles' dydeetik er dog et glimrende sted at starte, når man skal tage fat på begrebet moralsk levevis. Han koger disse sandheder ned til 12 dyder, som man skal leve efter.

1. Mod- Ikke at definere sig selv ud fra frygt, men at leve modigt.

2. Temperance- At leve med måde og ikke søge glæde i materiel rigdom.

3. Liberalitet- Ikke at begrænse sig selv, men at leve frit.

4. Storslåethed- At være karismatisk og bevæge sig med stil.

5. Magnanimity- At være generøs i sin ånd.

6. Ambition- At have en sund stolthed over det, man gør.

7. Tålmodighed- At have et godt humør. At have en rolig måde at være på.

8. Venlighed- At være social og modtagelig for at skabe relationer.

9. Sandfærdighed- At leve ærligt og oprigtigt.

10. Wit- At finde humor i verden og udtrykke den med glæde.

11. Beskedenhed- At regulere sit ego.

12. Retfærdighed- At lade sig lede af sandheden og en moralsk sans for rigtigt og forkert.

Den definitive liste over dyder

Aristoteles giver os en enkel liste over gode dyder, men opskriften på et godt liv er ikke altid enkel. Hans liste over moralske dyder skitserer en oversigt over hans mere komplekse filosofiske overvejelser om etik.

Du behøver ikke at gennemgå filosofiafdelingen i dit bibliotek for at forstå og værdsætte essentielle dyder. Vi har samlet en yderligere liste over dyder og deres definitioner, som du kan stræbe efter at opnå, og som vil skabe mere balance i dit liv.

13. Accept - At kunne affinde sig med det, man ikke kan ændre.

14. Ansvarlighed - At holde dig til det, du siger, og at tage ansvar for det, du har gjort.

15. Anerkendelse - At anerkende det gode, du har fået, og værdsætte andres arbejde.

16. Assertivitet - For at tage din plads og fylde din plads.

17. Autenticitet - At være tro mod sig selv, sin ånd og sin natur.

18. Skønhed - At besidde behagelige egenskaber, fysisk og på anden måde.

19. Omsorg - At vise omsorg for sine medmennesker.

20. Sikkerhed - At være overbevist om det, du tror på.

21. Velgørenhed - At leve i en ånd af gavmildhed og at elske andre gennem denne ånd.

22. Mod - Mental og moralsk styrke over for frygt og usikkerhed.

23. Renlighed - Praksis med at være ren, at holde sig selv og de områder, man bor i, rene.

24. Forpligtelse - At opfylde sine aftaler, at give et løfte om fremtiden.

25. Medfølelse - Evnen til at leve sig ind i andres smerte og til at have et ønske om at hjælpe med at lindre denne smerte.

26. Selvtillid - At tro på sit eget potentiale for succes.

27. Overvejelser - At tænke forsigtigt og pragmatisk over dine valg.

28. Tilfredshed - At finde lykke og tilfredsstillelse i din nuværende tilstand.

29. Samarbejde - At arbejde sammen for at opnå resultater sammen.

30. Høflighed - At tage hensyn til andres behov, mens man træffer beslutninger for sig selv.

31. Kreativitet - Evnen til at udtænke nye idéer.

32. Beslutningsdygtighed - Evnen til effektivt og hurtigt at træffe valg og beslutninger.

33. Afskæring - At være i stand til at opleve dine følelser uden at lade dem kontrollere eller overvælde dig.

34. Bestemmelse - At være engageret i at opnå noget vanskeligt.

35. Hengivenhed - En følelse af loyalitet og engagement.

36. Værdighed - At have selvbeherskelse og æresfølelse.

37. Omhu - Skæringspunktet mellem vedholdenhed og omsorg.

38. Indsigt - Evnen til at analysere et vanskeligt scenarie og træffe en bevidst beslutning som følge af din analyse.

39. Empati - At være i stand til at forstå andres følelser og følelsesverdener.

40. Udholdenhed - Evnen til at finde styrke og komme videre i en vedvarende vanskelig situation.

41. Entusiasme - Begejstring for noget eller nogen, du nyder. At interessere dig aktivt for dem.

42. Ekspertise- At være af højeste kvalitet.

43. Retfærdighed - At lægge lige stor vægt på behandlingen af mennesker.

44. Tro - At have en stærk tro på noget.

45. Troskab - En vedvarende tro på noget eller loyalitet over for nogen eller noget.

46. Fleksibilitet - En vilje til at ændre eller deltage i en ændring.

47. Henstand - En følelse af tilbageholdenhed eller selvbeherskelse.

48. Tilgivelse - At være i stand til at tilgive eller at blive tilgivet.

49. Modighed - Styrke eller mod midt i modgang.

50. Generøsitet - At mangle selviskhed og besidde godhed og en givende ånd.

Flere relaterede artikler:

185 opmuntrende ord: citater og tanker til at opmuntre dig

12 af de vigtigste værdier at leve efter

29 citater om ydmyghed til at vække dit bedste jeg

51. Sagtmodighed - En rolig optræden uden ondskab.

52. Grace - At tilbyde tilgivelse, før man bliver bedt om det.

53. Taknemmelighed - At være taknemmelig eller at takke.

54. Hjælpsomhed - Ønsket om at hjælpe og følge op på denne hensigt.

55. Ærlighed - At være sandfærdig og troværdig.

56. Ære - At respektere det, du mener, er rigtigt og godt, og at leve efter disse overbevisninger.

57. Hope - At ønske visse resultater og tro på, at de kan blive til virkelighed.

58. Menneskeheden - At være i kontakt med din menneskelige natur.

59. Ydmyghed - At du ikke tror, at du står over andre.

60. Idealisme - En bestemt holdning, der tror på den højeste livskvalitet, især med hensyn til at leve ærligt og moralsk.

61. Uafhængighed - Evnen til at være alene og tilfreds med sig selv. At være i stand til at fungere uafhængigt af andre.

62. Initiativ - Evnen til at tage ansvar uden at vente på, at andre skal gøre det.

63. Integritet - Evnen til at holde sig til sin moralske kodeks eller sin fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert.

64. Glæde- At være fuld af glæde. At give og modtage glæde.

65. Venlighed - Kvaliteten af at være hensynsfuld og åben over for andre.

66. Kærlighed- Den stærkeste form for fortsat beundring og hengivenhed.

67. Loyalitet - At være hengiven og have en stærk følelse af loyalitet over for en anden person eller idé.

68. Barmhjertighed - At være medfølende over for en person, der har forårsaget skade eller smerte.

69. Mindfulness- At være bevidst om din tilstedeværelse, dine omgivelser og din virkning på dem.

70. Moderation - At være rimelig i alle foranstaltninger. At undgå at overskride de begrænsninger, der er fastsat med et godt formål.

71. Åbenhed - Tilstanden af at være åben over for andre uden begrænsning.

72. Optimisme- At have en følelse af håb og spænding for fremtiden.

73. Fredsomhed - En tilstand af ro og accept. At være rolig.

74. Opfattelsesevne- Evnen til at analysere med en følelse af skarpsindighed eller intuition.

75. Udholdenhed - At være vedholdende i dine handlinger på trods af truslen om frygt og fiasko.

76. Renhed - Manglen på forfalskning, at være fri for umoralitet.

77. Målrettethed - At have en følelse af målrettethed. At bevæge sig med fornuft.

78. Pålidelighed - At stå til ansvar for dine løfter og være tro mod dine forpligtelser.

79. Modstandsdygtighed - En evne til at komme sig efter modgang. At være i stand til at komme videre fra en tilstand af smerte.

80. Respekt - At have beundring for dem med store evner, hvad angår deres præstationer eller karakter.

81. Ansvar - En følelse af pligt, når man udøver magt eller har et formål. At være ansvarlig for nogen eller noget.

82. Ærbødighed - En dyb følelse af respekt for en person eller ting.

83. Retfærdighed - At være moralsk god og retfærdig i sine handlinger. At have en god karakter og træffe begrundede valg.

84. Offer - Villighed til at give afkald på det, der er vigtigt for dig, for andres skyld.

85. Selvdisciplin - Evnen til at regulere sig selv og kontrollere sine handlinger på trods af følelser af svaghed. At fortsætte på den retfærdige og rigtige vej på trods af fristelsen til at afvige.

86. Serenity - At være i fred med sig selv og andre.

87. Service - At bruge sine færdigheder, sine privilegier, sin tid og sin venlighed til at hjælpe andre.

88. Enkelhed - At være i en naturlig tilstand eller i en tilstand af lethed. At fjerne unødvendige komplikationer.

89. Oprigtighed - At sige, hvad man mener, uden at foregive noget, at tale og handle uden at snyde.

90. Standhaftighed - At være urokkelig i sine valg. At være resolut.

91. Styrke- Evnen til at holde ud under pres.

92. Takt - Evnen til at håndtere vanskelige spørgsmål med følsomhed over for de involverede parter.

93. Omtanke- Evnen til at gennemtænke dine handlinger, og hvordan de vil påvirke andre.

94. Tolerance - At respektere andres valg, adfærd og tilstande, når de ikke stemmer overens med dine personlige overbevisninger.

95. Tillid - En fast tro på en person eller noget.

96. Forståelse - Evnen til at være sympatisk i din forståelse af andre.

Se også: 11 måder at give slip på forventninger i et parforhold på

97. Enhed - Tilstanden af at være ét. At blive forenet for at skabe en helhed.

98. Visdom - at besidde en god dømmekraft, karakter og viden på grund af erfaring.

99. Wonder - En blanding af beundring, ærefrygt og nysgerrighed over for noget ukendt eller uvant. Noget, der ofte er smukt eller sublimt.

100. Zeal- At være entusiastisk i dine aktiviteter.

Eksempler på dyder

Disse typer dyder kan anvendes i mange forskellige former for praksis.

Her er et par eksempler på disse dyder i praksis:

 • At lytte medfølende til en ven, når han/hun har haft en svær dag.
 • Donere mad til en lokal fødevarebank.
 • Skrivning af en novelle.
 • Undersøgelse af en periode i historien.
 • Tag dig tid til at meditere hver dag.
 • At udvise følsomhed over for en følsom sag, som en person afslører for dig.
 • At være til stede for at værdsætte naturen og skønheden.
 • Gennemførelse af et vanskeligt eller kedeligt projekt.
 • Lytte tålmodigt til en ældre person.
 • At dukke op til tiden.
 • At vælge at være glad og positiv.
 • Tro på dig selv og dine evner.

Hvordan vil du bruge denne liste over dyder?

Det er ikke altid let at leve efter vores moralkodeks. Disse dyder er en vejledning snarere end et strengt regelsæt. De er en ramme for livet, men ikke en vejledning.

Vi kan alle arbejde på at forbedre nogle af de dyder, der er nævnt her. I vores kultur i dag værdsætter vi visse dyder højere end andre, hvilket gør det endnu sværere at vide, hvor vi skal fokusere vores energi.

F.eks. bliver vi ofte belønnet for vores ambitioner snarere end for vores medfølelse. Begge dele er vigtige, men alt i livet kræver balance og regelmæssig kalibrering.

Tag dig tid til at bruge denne liste over dyder til at finde ud af, hvor du kunne bruge mere balance. Skriv ned specifikke handlinger, du kan gøre for at forbedre disse områder af dit liv. Lav derefter en plan for at gennemføre handlingerne.

Må dit dydige liv give dig fred og tilfredshed og tjene som et fyrtårn for andre, der søger et liv i integritet.
Sandra Thomas
Sandra Thomas
Sandra Thomas er en forholdsekspert og selvforbedringsentusiast, der brænder for at hjælpe individer med at dyrke sundere og lykkeligere liv. Efter flere års forfølgelse af en grad i psykologi, begyndte Sandra at arbejde med forskellige samfund og aktivt søgte måder at støtte mænd og kvinder til at udvikle mere meningsfulde forhold til sig selv og andre. I årenes løb har hun arbejdet med adskillige individer og par, og hjulpet dem med at navigere gennem problemer som kommunikationssammenbrud, konflikter, utroskab, selvværdsproblemer og meget mere. Når hun ikke coacher kunder eller skriver på sin blog, nyder Sandra at rejse, dyrke yoga og tilbringe tid med sin familie. Med sin medfølende, men ligefremme tilgang hjælper Sandra læserne med at få et nyt perspektiv på deres forhold og giver dem mulighed for at opnå deres bedste selv.