29 tegn på manglende selvtillid og hvordan det holder dig tilbage

29 tegn på manglende selvtillid og hvordan det holder dig tilbage
Sandra Thomas

Indholdsfortegnelse

Har selvtillid er en vigtig del af et lykkeligt liv.

Faktisk har undersøgelser vist, at de, der har selvtillid, tjener flere penge, har lykkeligere forhold , og har generelt mere succes end dem, der ikke gør det.

Når du har tillid til dig selv, tror du på dine evner og bevarer en følelse af kompetence i alt, hvad du gør.

En lav selvtillid underminerer din tro på din evne til at få succes og være kompetent.

Lav selvtillid manifesterer sig i en konstant følelse af mindreværd, som kan forhindre dig i at gøre fremskridt og nå dine mål i livet.

Det er interessant, at mange mennesker ikke ved præcis, hvor de står med hensyn til deres selvtillidsniveau.

De føler sig måske selvsikre på ét område af deres liv, men mangler det på et andet.

Mange mennesker har lav selvtillid, men er ikke bevidste nok til at indse, hvad der holder dem tilbage.

De ved ikke, hvorfor de ikke har den selvtillid, som andre tilsyneladende har så let ved at have.

Hvad er årsagen til manglende selvtillid?

Manglende selvtillid kan have en betydelig indvirkning på en persons liv og holde vedkommende tilbage fra at udnytte sit fulde potentiale. Ved at undersøge de grundlæggende årsager kan vi hjælpe den enkelte med at tage de nødvendige skridt til at overvinde sin selvtvivl og få et mere tilfredsstillende liv. Lad os undersøge nogle af de vigtigste faktorer, der bidrager til manglende selvtillid:

Traumer i barndommen

Der kan være mange årsager til lav selvtillid. For det første kan et traume, som en person har oplevet som barn, ofte have en vedvarende effekt i voksenalderen.

Barndomsårene præger en persons liv, så en dysfunktionel barndom kan udløse følelser af lav selvtillid hele livet igennem.

Hvis et barn ikke får den kærlighed og opmærksomhed, der er nødvendig under opvæksten, kan det føre til, at det tror, at det ikke er godt nok.

Desuden kan børn, der vokser op i husstande, hvor der er mange skænderier, få barnet til at tro, at de er ansvarlige for problemerne, og ende med at fordømme sig selv.

Når dette barn vokser op, ender det med at være sky og ude af stand til at se verden med selvtillid i øjnene.

Misbilligende autoritetsfigurer

Hvis man vokser op med misbilligende autoritetsfigurer, kan det skade ens selvtillid. Hvis man vokser op med konstant at høre, at det, man gør, ikke er godt nok, er det ikke sandsynligt, at man bliver en voksen med et positivt selvbillede.

Hvis du ofte blev kritiseret for alt, hvad du gjorde, uanset hvor hårdt du prøvede, er det svært at få selvtillid og føle dig godt tilpas i din egen hud senere i livet.

Udseende Opfattelser

En anden potentiel årsag til lav selvtillid er ens opfattede udseende.

Folk, der er overvægtige eller finder deres udseende usmageligt på nogen måde, har ofte svært ved at være selvsikre, og de begynder at få et dårligt selvbillede.

Hvis en person har en tendens til at se ned på sit udseende af en eller anden grund, er det sandsynligt, at vedkommende vil holde sig væk fra sociale sammenkomster og ikke ønsker at se verden i øjnene.

Oplevelser af misbrug

Fysisk, seksuelt eller følelsesmæssigt misbrug kan gøre det ekstremt svært at nyde livet, at kunne lide verden, at stole på sig selv eller at stole på andre mennesker, hvilket alle er faktorer, der i høj grad påvirker selvværd.

Traumer og misbrug kan få dig til at føle dig tom. Desuden kan du have fundet usunde strategier til at håndtere det traume, du har oplevet, og du ender med også at se dig selv som værende skamfuld.

Karrierespørgsmål

Måske har du et job, der ikke passer til dine færdigheder, eller alle, du arbejder sammen med, er mere erfarne end dig. Måske er du ny i virksomheden og føler ikke, at du har evnen til at lykkes.

Måske føler du dig truet af dine kolleger, eller du er nervøs for at miste dit job. Uegnede job er også en almindelig årsag til lav selvtillid.

Tidligere fiaskoer og afvisninger

Det er ikke ualmindeligt, at folk internaliserer tidligere fiaskoer eller afvisninger og lader disse negative oplevelser forme deres selvbillede. Denne internalisering kan derefter manifestere sig som selvtvivl, hvilket får folk til at tøve, når de står over for nye udfordringer.

Med tiden kan et konsekvent mønster af sådanne oplevelser resultere i en dybtliggende mangel på selvtillid, som forhindrer folk i at tage risici og udnytte muligheder.

Urealistiske forventninger

Mange mennesker sætter urealistiske mål eller forventer perfektion af sig selv. Når vi ikke lever op til disse høje forventninger, føler vi os måske utilstrækkelige og sætter spørgsmålstegn ved vores evner.

Denne cyklus, hvor vi stiller ufatteligt høje krav og derefter føler os modløse, når vi ikke opfylder dem, kan med tiden undergrave vores selvtillid.

Negativ selv-snak

Når vi konstant kritiserer os selv og fokuserer på vores fejl og mangler, bliver det svært at erkende vores styrker og bedrifter.

Denne indre kritiker kan blive en væsentlig hindring for udviklingen af selvtillid, og derfor er det vigtigt at udfordre og erstatte negative tanker med mere positive, konstruktive tanker.

Social sammenligning

I dagens verden, der er præget af sociale medier, er det let at falde i den fælde, hvor vi konstant måler os selv i forhold til andres tilsyneladende perfekte liv.

Det er vigtigt at huske, at alle har deres problemer, og at det kun er med til at underminere vores egen selvtillid og selvværd at sammenligne os med andre.

Mangel på støtte

Hvis vi er omgivet af mennesker, der er overdrevent kritiske eller ikke støtter os, kan det være svært at føle tillid til vores evner.

At opsøge positive relationer og miljøer kan være med til at styrke vores selvværd og give os den opmuntring, vi har brug for til at forfølge vores mål med selvtillid.

Her er nogle af de mest almindelige tegn på, at du kan mangle selvtillid .

29 tegn på, at du mangler selvtillid

1. Du er socialt tilbagetrukket.

Hvis du oplever, at du ofte leder efter undskyldninger for at slippe væk fra sociale arrangementer eller undgår at lave planer med andre mennesker, medmindre det er absolut nødvendigt, kan det skyldes, at du ikke er selvsikker.

I disse tilfælde vil du sandsynligvis hellere blive hjemme end at skulle interagere med andre mennesker i sociale sammenhænge. Du føler dig bare ikke sikker på dine sociale færdigheder og ønsker ikke at gøre dig selv forlegen.

2. Du har angst og følelsesmæssig uro.

Når du føler dig bekymret over noget, er det som regel fordi du er usikker på, hvad resultatet vil blive.

Men når du har tillid til dine evner og til dig selv, vil du have færre grunde til at opleve angst eller følelsesmæssig uro.

3. Du er ikke i stand til at tage imod komplimenter.

Når nogen komplimenterer dig, siger du så stolt "Tak!", fordi du tror på det, de lige har sagt?

Hvis du har selvtillid, kan du tage imod komplimenter, fordi du tror på, at de er sande.

4. Du bekymrer dig ofte om, hvad andre mennesker tænker.

Når du er selvsikker, er du ligeglad med, hvad andre mennesker tænker om dig, fordi du elsker dig selv, og du ved, at det er det eneste, der betyder noget.

Du ved, at du ikke lever for at gøre andre mennesker lykkelige, men for at gøre dig selv lykkelig. Du ser dig selv som værende i stand til at lykkes og i stand til at lykkes.

5. Du forsømmer dig selv.

Du tager dig ikke tid til at passe på dig selv, når du har lav selvtillid. Du tænker måske: "Hvad er pointen?"

Du holder op med at bruge tid på at se godt ud og give dig selv den selvomsorg, du har brug for for at være bedst.

6. Du er uvillig til at tage udfordringer op.

Uden selvtillid tror du måske, at du vil mislykkes i dine bestræbelser, så du gør ikke engang et forsøg.

Det virker som om, at alt nyt ikke er besværet værd, da du allerede er overbevist om, at du vil fejle. Muligheden for at fejle er så skræmmende, at du ikke ønsker at risikere det.

7. Du stoler ikke på din egen dømmekraft.

Du tvivler meget på dig selv, når du ikke har tillid, fordi du tvivler på din evne til at træffe gode beslutninger.

Du kan finde dig selv i at spørge andre mennesker om, hvad de mener om et emne, så du kan føle dig mere sikker i din vurdering.

Du har en fornemmelse af, at alle andre ved bedre end du selv.

8. Du forventer meget lidt af livet.

Du tror måske ikke, at du vil få succes i livet eller få meget ud af det. Du accepterer middelmådighed, fordi det er det, du altid har haft.

Du har trænet dig selv til at tro, at du mangler det "noget", som succesfulde mennesker er født med. Livet føles uretfærdigt, fordi du er blevet nægtet evnen til at få succes.

9. Du er afhængig af din telefon i sociale situationer.

Du tjekker ofte din telefon i sociale situationer, hvor der kun er få eller ingen venner til stede, men du vil gerne se ud til at være socialt forbundet, så du får dig selv til at se optaget ud.

Din telefon fungerer som en buffer, der forhindrer dig i at komme i kontakt med andre, men som beskytter dig mod pinlige fejltagelser.

Flere relaterede artikler:

Er du blevet falsk anklaget af din partner eller ægtefælle? 9 psykologiske virkninger, som det vil have på dig

51 eksempler på skyldige fornøjelser til at tilfredsstille ethvert behov for overbærenhed

Kan to narcissister være i et forhold? 15 grunde til, at de er tiltrukket af hinanden

10. Du trækker dig altid tilbage under uoverensstemmelser.

Uden selvtillid vil du opleve, at du trækker dig tilbage i samtaler, der potentielt kan føre til konflikter.

Du forhandler om dine synspunkter og vil hellere undgå uenighed end at udtrykke dine sande følelser.

Du har svært ved at tage ordet på arbejdet for at forsvare en holdning eller dele et andet synspunkt.

11. Du tager konstruktiv kritik personligt.

Du begynder at græde på toilettet, når din chef giver dig konstruktiv kritik af din præstation på arbejdet.

I stedet for at tage imod kritik på en objektiv måde reagerer du følelsesmæssigt eller bliver defensiv og vred. Du erkender ikke, at kritik kan hjælpe dig med at vokse og blive mere succesfuld.

12. Du taler ikke højt i en gruppesamtale.

Du overvejer måske, hvad du vil sige, og tænker på, om det vil lyde dumt. Du er ikke i stand til at kaste dig ud i en samtale uden at tænke over det på forhånd.

Alle andre i gruppen synes at vide så meget mere end dig og kan tale så ubesværet, at du spekulerer på, om du har noget nyttigt at bidrage med.

13. Du føler et behov for at forklare dig.

Du føler, at du regelmæssigt skal forklare dine handlinger.

Alle begår fejl, men folk med problemer med selvtillid føler ofte, at de skal begrunde deres beslutninger, selv om de er succesfulde mennesker.

14. Du giver andre skylden.

Hvis du klager meget og giver andre mennesker skylden, lider du måske af lav selvtillid.

Ved at give andre mennesker skylden fjerner man ansvaret fra klageren og lægger det på en anden. Denne strategi sætter dig i en offertilstand, hvor det ser ud til, at du ikke har nogen kontrol over dine livsomstændigheder.

15. Du finder på undskyldninger.

Når en person med lav selvtillid bliver kritiseret, vil han eller hun undskylde sine handlinger eller valg, så han eller hun ikke virker mindreværdig.

At påtage sig personligt ansvar føles som en svaghed, selv om det er et tegn på indre styrke og selvbevidsthed.

Selvsikre mennesker stopper op og lytter til kritik med et åbent sind, før de beslutter, om den er nyttig eller ej. De kan sætte kritikken ind i den rette sammenhæng uden at tro, at den definerer dem.

16. Du bruger et defensivt kropssprog.

Når du udviser et defensivt kropssprog, f.eks. ved at lægge armene over kors eller have et alvorligt ansigtsudtryk, kan du udvise lav selvtillid ved at lukke folk ude.

Hvis du lukker dig fysisk af, viser det, at du er ængstelig og føler dig utilpas i omgivelserne.

17. Du skal have en godkendelse.

Mennesker med lav selvtillid har brug for at føle sig bekræftet ved at få andres anerkendelse.

Det er frustrerende ikke at få denne anerkendelse og kan yderligere sænke ens selvtillid.

Den person, der lider af selvtillidsproblemer, kan ikke acceptere, at ikke alle vil godkende deres handlinger eller være enige i deres beslutninger.

18. Du er en pessimist.

Når nogen har lavt selvværd, er de ofte pessimistiske og kritiske over for alting.

De lader disse negative følelser gå ud over deres nærmeste og har svært ved at være positive over for noget som helst.

Denne pessimisme stammer fra en følelse af ikke at have kontrol over ens fremtid og livssucces.

19. Du frygter fremtiden.

Mange mennesker med lav selvtillid bekymrer sig om fremtiden og dens muligheder.

De kan ikke nyde det nuværende øjeblik, fordi de er nervøse for de dårlige ting, der kan ske.

De tror, at de er nødt til at ødelægge noget, og de venter altid på, at den anden sko skal falde.

20. Du skammer dig.

Folk, der ikke har selvtillid, kan føle skam, når de ikke opnår perfektion.

De ønsker at behage andre ved at være perfekte, og de er drevet af skam og frygt for at sikre, at andre ikke ser dem som mindre end de bedste.

Det giver ekstrem stress og angst, fordi de uundgåeligt ikke når deres mål for perfektion.

21. Du undskylder meget.

Mennesker med lav selvtillid har en upræcis opfattelse af deres værdi og føler måske virkelig, at alt, hvad der går galt, er deres skyld.

Dette får dem til at undskylde for enhver hændelse, der kunne have været til ulejlighed for andre, uanset om det var deres skyld eller ej.

22. Du køber ting, du ikke kan lide.

Når de køber tøj, handler folk med lav selvtillid med andres mening i tankerne.

Det skyldes, at de higer efter andre menneskers anerkendelse i stedet for at forsøge at behage sig selv.

23. Du holder fred.

Selv om en person med lav selvtillid ikke kan lide en anden person, vil han eller hun aldrig konfrontere vedkommende eller gøre noget for at løse et problem.

Denne person vil hellere holde fred og lade som om, at han/hun er venner, hvis det er nødvendigt. Frygten for afvisning og manglende tillid til at danne nye venskaber afholder denne person fra at sige noget.

24. Du fortæller meningsløse løgne.

Sandheden virker måske ikke interessant nok, så folk med lav selvtillid fortæller små hvide løgne.

Du ønsker ikke at dele en sandhed, der kan få dig til at virke svag eller "mindreværdig" i andres øjne. At fortælle en lille løgn virker som et godt dække for din ubekvemme sandhed.

25. Du undgår øjenkontakt.

Det gør dig meget ubehageligt at se en anden person direkte i øjnene.

Uden selvtillid er det svært at få øjenkontakt, fordi den anden person måske kan se dine fejl.

Hvis du kigger rundt eller ned på dine fødder, er det et tegn på, at du ikke er tryg eller sikker i situationen.

26. Du har en humor, der er selvudslettende.

Folk, der er blevet mobbet, lærer at komme mobberen i forkøbet og laver en vittighed på deres egen bekostning, før andre har mulighed for at gøre det.

Hvis du har lav selvtillid i forhold til dit udseende eller dine evner, kan du måske finde dig selv i at påpege dine fejl for at dulme din usikkerhed omkring dem.

27. Du mangler grænser.

Når en person har lav selvtillid, kan han eller hun have svært ved at sige nej og lade andre mennesker udnytte ham eller hende for at få opmærksomhed eller positiv feedback.

Denne mangel på grænser tiltrækker den forkerte slags mennesker og svækker dit selvværd, fordi andre konstant udnytter dig.

28. Du bryder dig ikke om forandringer.

Uden selvtillid foretrækker du måske at blive i utilfredsstillende, men velkendte situationer.

Det kan betyde, at du bliver i et dårligt forhold eller i et job, der ikke passer dig, fordi du frygter forandringer.

Hvis du ikke har selvtillid til at træffe en beslutning om en positiv forandring, bliver du fanget i mindre tilfredsstillende omgivelser.

29. Du kan ikke nyde din egen succes.

Nogle mennesker, der lider af selvtillidsproblemer, driver sig selv til at overpræstere og nægter derefter at anerkende deres eget hårde arbejde for at opnå succes.

De opfatter sig selv som heldige snarere end kloge, og fordi de ikke har tillid til deres egen dømmekraft, forventer de at blive misbilliget.

Sådan overvinder du lav selvtillid

Hvis du mangler selvtillid, har du mulighed for at forbedre den.

Hvis du tror, at du er inkompetent, ikke klog, uinteressant eller en anden begrænsende og negativ egenskab, kan du vende disse overbevisninger.

Du kan begynde at føle dig selvsikker og i stand til at følge dine drømme på trods af din indre negative stemme.

Selv om der måske ikke er én enkelt ting, du kan gøre for at øge din selvtillid, er der skridt, du kan tage for at forbedre dit generelle selvbillede.

Øv dig i personlig pleje.

Tag dig tid hver morgen til at gøre dig selv pæn og se præsentabel ud til dagen. Det er overraskende, hvor stor en forskel det kan gøre, når du føler, at du ser bedst ud. Du kan også klæde dig pænt på, så dit tøj ser præsentabelt ud og passer til det, du skal lave den pågældende dag.

Se også: 27 tegn på, at din kæreste er ved at miste kærligheden til dig

Ændre dine tankemønstre.

Det er også vigtigt at tænke positivt. Udskift dine negative tanker med positive tanker ved at lære at blive opmærksom på din selvtalk og de ting, du gør. I stedet for at fortælle dig selv, at du ikke kan gøre noget, så tillad dig selv at se frem til udfordringen.

Analyser dine tanker.

Når du forsøger at overvinde din negative selvopfattelse og erstatte den med selvtillid, er du nødt til at notere dine negative tanker og analysere, hvorfor du har dem.

Tænk over de ting, som du opfatter som dine begrænsninger, og overvej, om de er reelle begrænsninger eller blot nogle, som du har forstærket mentalt.

Vær forberedt.

Du vil ikke kunne have tillid, hvis du ikke tror, at du vil lykkes med noget. Slå den frygt ihjel ved altid at forberede dig så meget som muligt på det, der kommer på din vej.

En del af dette er at øge dine kompetencer. Studer eller øv dig i dit håndværk, når du kan, så du altid er opdateret på dit fag.

Smil ofte

Det er vigtigt at smile, hvis du vil have mere selvtillid. Hvis du smiler, får du det straks bedre, og det hjælper dig til at være mere venlig over for andre mennesker. Denne lille handling kan have en stor kædereaktion.

Handle "som om".

Du føler dig måske ikke selvsikker, men du kan handle med selvtillid i situationer, der ikke er helt behagelige.

Tag en dyb indånding, og tag din teaterhat på ved at opføre dig "som om" du er cool, rolig og fuldstændig selvsikker.

Se folk i øjnene, når du taler. Udtryk dine synspunkter uden at tøve. Vis dig selv, også selv om du føler dig lidt nervøs.

Jo mere du opfører dig selvsikkert, jo mere selvsikker vil du føle dig med tiden.

Omfavn fiaskoer.

Når du mangler selvtillid, ser du fiaskoer som noget, du skal undgå for enhver pris. Det betyder, at du ikke prøver noget, som ikke er 100 % garanteret at blive en succes.

Fejl er en vigtig del af succesen. Du skal fejle nogle gange for at lære, finde en bedre måde at gøre det på og i sidste ende få succes.

Ændre din opfattelse af fiaskoer som en ven i stedet for en fjende.

Se også: 13 tegn på en følelsesmæssigt manipulerende svigermor

Afsluttende overvejelser

Hvis du opdager, at du viser tegn på lav selvtillid, er det på tide at gøre noget ved det.

Gennemgå ovenstående tips for at styrke din selvtillid ved at tage små og overskuelige skridt, der kan styrke din indre styrke.

Vær tålmodig og venlig over for dig selv, mens du arbejder på at blive en mere selvsikker person. Hvis du er vedholdende med din indsats, vil du mærke betydelige forbedringer i din selvtillid.
Sandra Thomas
Sandra Thomas
Sandra Thomas er en forholdsekspert og selvforbedringsentusiast, der brænder for at hjælpe individer med at dyrke sundere og lykkeligere liv. Efter flere års forfølgelse af en grad i psykologi, begyndte Sandra at arbejde med forskellige samfund og aktivt søgte måder at støtte mænd og kvinder til at udvikle mere meningsfulde forhold til sig selv og andre. I årenes løb har hun arbejdet med adskillige individer og par, og hjulpet dem med at navigere gennem problemer som kommunikationssammenbrud, konflikter, utroskab, selvværdsproblemer og meget mere. Når hun ikke coacher kunder eller skriver på sin blog, nyder Sandra at rejse, dyrke yoga og tilbringe tid med sin familie. Med sin medfølende, men ligefremme tilgang hjælper Sandra læserne med at få et nyt perspektiv på deres forhold og giver dem mulighed for at opnå deres bedste selv.