56 spørgsmål, der giver stof til eftertanke

56 spørgsmål, der giver stof til eftertanke
Sandra Thomas

Indholdsfortegnelse

Som personlig coach bruger jeg hele tiden tankevækkende spørgsmål til at hjælpe klienterne med at afdække indsigt om sig selv, finde deres passioner i livet og udfordre deres begrænsende overbevisninger.

Men du behøver ikke en livscoach for at hjælpe dig med at gøre det.

Du kan lære at stille dig selv spørgsmål, der får dig til at tænke på samme måde som en coach kan stille dem, hvilket vil lære dig at være indadvendt og blive følelsesmæssigt løsrevet.

Det kan hjælpe dig med at holde op med at føle, at du er faret vild og lære at lære at håndtere stress.

De rigtige spørgsmål kan også hjælpe dig med at indse, hvorfor du føler dig fastlåst eller konstant stresset.

Spørgsmål til dybdegående overvejelser giver dig mulighed for at organisere din tankegang , udvikle analytisk tænkning og definere dine prioriteter og værdier.

Hvis du ønsker at gå i gang med en liste over tankevækkende spørgsmål, kan du tage en dagbog og skrive dine svar ned til nogle gode tankevækkende spørgsmål, som jeg har medtaget i dette indlæg.

Når du har udfyldt dine svar, kan du gemme journalen og gense dine svar om seks måneder eller et år for at se, om noget har ændret sig i dit liv som følge heraf.

Du kan også bruge disse dybe spørgsmål til at stille en person, du holder af, så du kan lære mere om ham eller hende og styrke jeres forhold.

56 af de bedste tankevækkende spørgsmål:

Tankevækkende spørgsmål til eftertanke

1. Hvad bør være menneskehedens mål?

Bør alle mennesker på denne planet stræbe efter et fælles mål, og i så fald, hvad skulle det være?

Kan du komme på noget, som alle kan blive enige om, på trods af den kaotiske verden, vi lever i?

Hvis du tænker over dette spørgsmål, kan det hjælpe dig med at formulere dine egne langsigtede mål.

2. Hvordan vil mennesket uddø?

Vil det være en miljøkatastrofe? En voldsom sygdom? Eller måske tror du, at en meteor vil ramme jorden, som er stor nok til at ødelægge hele planeten.

Tror du, at mennesket vil kunne leve i endnu 1.000 år?

Uanset hvordan du tror, at det kan ske, kan det at overveje dette spørgsmål måske få dig til at leve dit liv hver dag i fuldt omfang.

3. Hvis et barn vokser op i vildmarken uden menneskelig kontakt, hvilke menneskelige tendenser vil det så have, når man tænker på den manglende indflydelse fra samfund og kultur?

Tror du, at de ville udvikle deres eget sprog eller udvikle sig fysisk på en anden måde end mennesker, der tilpasser sig et traditionelt miljø?

Afhængigt af hvor gamle de var, tror du så, at de kunne lære at leve som et normalt menneske?

Tænk på, hvor udviklet du er, og på alle de evner og den viden, du har opnået ved at vokse op i et formelt samfund.

4. Hvis du kunne lære hele verden et enkelt begreb, hvad ville det så være?

Hvilket koncept tror du, at det kunne have den største positive indvirkning på menneskeheden?

Måske kunne det være at tænke sig om, før man taler, eller at passe sine egne sager? Hvad med at lære folk at undgå antagelser eller at vise vigtigheden af at have medfølelse?

Ved at besvare dette spørgsmål kan du finde ud af, hvilke begreber der er vigtigst for dig.

5. Er menneskeheden på vej i den rigtige eller forkerte retning?

Har menneskene fundet ud af, hvordan de kan fortsætte med at udvikle sig mod noget bedre?

Eller er vi på vej tilbage og bør vende tilbage til de værdier og den livsstil, som de, der levede før os, havde?

Hvis du tænker over dette, kan det hjælpe dig med at afgøre, om du som person er på vej i den rigtige retning.

6. Er det bedre for en person at have en bred vifte af overfladisk viden eller en dyb viden om nogle få ting?

Hvad hvis der ikke var nogen fagfolk inden for et givent emne, men alle vidste lidt om alting?

Ville det gavne vores samfund på nogen måde?

Tror du, at der er en chance for, at nogle mennesker, der har en dyb viden om et emne, faktisk har det hele forkert?

Tænk over de emner, som du mener, at du er ekspert i.

7. Hvordan kan vi dømme os selv på vores hensigter, men dømme andre på deres handlinger?

Kan vi nogensinde tro på nogen, når de siger, at deres hensigter er anderledes end deres handlinger? Hvad nu, hvis nogens hensigter virkelig var gennemsigtige?

Dette filosofiske spørgsmål vil hjælpe dig med at tænke dybt over, hvordan dine intentioner stemmer overens med dine handlinger.

8. Hvad er det største spild af menneskeligt potentiale?

Der er så mange mulige svar på dette spørgsmål, men hvilket tror du, er det mest sandfærdige?

Er det ikke at dele sin visdom med andre mennesker, ikke at sprede viden, at deltage i traditionel undervisning, hvor børnene sidder fastlåst ved skriveborde det meste af dagen?

Hvor tror du, at verden går galt med det menneskelige potentiale? Overvej, om du har et potentiale, som du måske er ved at spilde.

9. Hvorfor er folk modstandsdygtige over for at gøre ting, som vi ved er sunde, men har lyst til ting, der er skadelige for vores sundhed?

Det sker ofte på mange forskellige områder af vores liv. Vi vil hellere lægge os ned foran fjernsynet end at dyrke motion. Vi har lyst til at tage et stykke pizza i stedet for salat. Vi falder tilbage i giftige forhold i stedet for at komme videre.

Hvorfor føles det ofte bedre at gøre det usunde end det sunde? Tænk over, hvordan du kan motivere dig selv til at få sunde vaner.

10. Eftersom den menneskelige hukommelse er kendt for at være meget upålidelig, hvordan ved du så, hvilke af dine erindringer der er ægte, og hvilke der kun er delvist sande?

Hvad nu, hvis en af dine gamle minder ikke er helt sand? Er det ikke lige meget?

Kan du komme i tanke om tilfælde, hvor du har følt dig helt sikker på noget, men hvor nogen fortæller dig noget andet?

Hvis du overvejer dette dybtgående spørgsmål, kan det hjælpe dig med at erkende, at du kan tage fejl eller delvis fejl af ting, du tror er sande. Det kan hjælpe dig med at udfordre dine overbevisninger og se på andre perspektiver.

11. Hvis der ikke var nogen love eller regler i denne verden, der kunne påvirke din adfærd, hvordan tror du så, at din adfærd ville se ud?

Tror du, at du ville være blevet formet anderledes med tiden til at blive en person, der gør ting, som er ulovlige i vores samfund?

Er du født med en moral, der forhindrer dig i at gøre skade på andre, eller udvikler du den på grund af de love og regler, der er indført?

Dette kan interessere dig:

Kunne du tænke dig at sætte spørgsmålstegn ved din vej til varig kærlighed og intimitet?

Hvis det er tilfældet, så læs min bestseller " 201 spørgsmål til parforholdet: Parrets guide til at opbygge tillid og følelsesmæssig intimitet ".

Gensidige spørgsmål er en effektiv teknik til at få dybere følelser og ønsker frem og tage fat på potentielle konfliktområder, før de forstyrrer jeres nærhed.

De rigtige spørgsmål inspirerer til forståelse, medfølelse og handling med henblik på positiv forandring.

Dette dybtgående spørgsmål vil også hjælpe dig med at tænke over dine intentioner, empati og integritet.

Tankevækkende spørgsmål om livet

12. Er der en mening med livet?

Hvis ja, hvad er det så, og mere specifikt, er der en mening med dit liv?

Hvorfor blev du sat på denne planet, og hvad er det meningen, at du skal opnå, inden dit liv er slut?

Tænk over, hvad der er personligt betydningsfuldt for dig.

13. Hvordan ville verden se ud, hvis der ikke fandtes noget, der hed menneskelig lidelse?

Hvis der ikke var nogen menneskelig lidelse, betyder det så, at der heller ikke ville være behov for medfølelse?

Ville et superglad samfund være til gavn for hele verden?

Hvad ville være nogle ulemper?

Tænk på, hvordan lidelser i fortiden kan have været til gavn for dig i det lange løb.

14 . hvilke sandheder vælger du at ignorere?

Er der visse sandheder i dit liv, som måske er lidt barske, som du foretrækker ikke at tænke på?

Du ved f.eks. godt, at penge ikke kan købe dig lykke, men du fortsætter med at søge nye måder at blive rig på.

Hvis det er tilfældet, vælger du at ignorere, at din sande lykke ligger et andet sted.

15. Eksisterer skæbnen?

Hvis det er tilfældet, betyder det så, at vi i virkeligheden ikke har nogen fri vilje?

Hvilken kraft er det, der virkelig bestemmer vores fremtid? Svaret på dette interessante spørgsmål vil inspirere dig til at lede dig selv hen imod det, du ønsker.

16. Hvilke omstændigheder i dit liv vil få de mest langvarige konsekvenser? Hvor længe vil det påvirke dig?

Måske er det den karriere, du har valgt at gøre, eller at du møder din kommende ægtefælle i køen i banken.

Hvilke begivenheder har virkelig haft en dominoeffekt på resten af dit liv? Tænk på, hvordan en lille begivenhed kan påvirke resten af dit liv.

17. Hvor får du dit selvværd fra?

Er det fra andre menneskers accept? Er det fra høje præstationer eller succes i din karriere?

Hvad lader dig vide hver dag, at du er en vigtig del af denne verden?

Find din kilde til selvværd, så du ved, hvad der får dig til at føle dig værdifuld og fortjent.

18. Ville verden blive bedre eller værre, hvis folk kun fokuserede på det, der går godt, i stedet for det, der går galt?

Ville det betyde, at kritiske problemer ville blive ignoreret og fortsætte med at vokse?

Hvis folk altid så tingene fra den lyse side, ville det så gøre dem lykkeligere, eller ville de stikke hovedet i busken?

19. Når du ved, at der kan være mange flere universer end vores eget, hvordan påvirker det så dit syn på vores plads som mennesker på en lille planet?

Ser du menneskeracen på vores jord som det eneste mulige intelligente liv i multiverset?

Hvordan påvirker denne viden om et ekspanderende univers dit perspektiv på dig selv, dine daglige bekymringer og dit liv?

20. Ville det være mere skræmmende at finde ud af, at mennesket er den mest avancerede art i universet, eller at vi er en af de mindst avancerede arter i universet?

Kan vi faktisk stadig være relativt primitive? Hvis der findes arter derude, som er meget mere avancerede end mennesker, hvilke ting tror du så, at de kan gøre?

Hvis menneskeheden er den bedste, den kan få, hvilke fremskridt vil du så gerne se i de næste 100 år?

Sjove og sjove spørgsmål, der giver stof til eftertanke

21. Hvordan tror du, at dit fremtidige jeg vil huske dit nuværende jeg?

Vi ser alle tilbage på vores fortid og tænker: "Jeg kan ikke tro, at jeg gjorde det..." (eller tænkte det, eller tænkte det, eller holdt så meget af det).

Hvad er noget, der er en vigtig faktor i dit liv i dag, som du tror vil ændre sig med tiden, og som du vil se tilbage på med en smule forlegenhed, fortrydelse eller skam?

Hvis du tænker over det, kan det måske hjælpe dig med at ændre nogle af dine nuværende vaner.

22. Hvilke aktiviteter inspirerer dig til at føle, at du lever dit liv fuldt ud?

Hvornår føler du dig virkelig levende? Måske er det, når du rejser, er spontan, løber et maraton eller jager dine børn rundt i parken.

Hvad får dig virkelig til at føle, at du udnytter den tid, du har på jorden? Gør flere af disse ting for at give dig selv det mest fulde liv muligt.

23. Hvis du kun havde to spørgsmål at stille nogen for at få mest mulig information om, hvem de virkelig er, hvad ville de så være?

Lad os sige, at du endelig har fået chancen for at møde en person, som du altid har set op til, eller måske er du bare stødt på den person, der ser ud til at kunne være dit livs kærlighed.

Hvis du kun havde to spørgsmål at stille dem, og de skulle svare helt sandfærdigt, hvad ville det så være?

Dette inspirerende spørgsmål kan få dig til at overveje de livsspørgsmål, som nogen kunne stille dig for at opsummere essensen af, hvem du er.

24. Hvilke livsændrende oplevelser bør alle opleve mindst én gang?

Måske er det at se alle verdens syv vidundere eller at få mulighed for at tage en uddannelse inden for et område efter eget valg.

Hvilke oplevelser har du haft, som du synes, at alle andre også burde have? Det kan hjælpe dig med at indse, at der er noget, du gerne vil gøre, som du endnu ikke har gjort.

25. Hvis frihed handler om at kunne gøre, hvad man vil, har dyr så mere frihed end mennesker?

Der er ingen regler for dyr. Ingen skatter, ingen tidsplaner, ingen daglige forventninger. Betyder det, at de virkelig er frie?

Tænk på din egen frihed og de ting i livet, der måske holder dig tilbage.

26. Hvordan vil teknologien se ud om 100 år?

Tænk på den manglende teknologi for et århundrede siden. Biler var nye, mobiltelefoner var langt fra opfundet, og computere var stadig et par årtier fra at dukke op.

Hvilke ting kunne vi have om 100 år, som vi kun kunne forestille os, at de ville eksistere? Hvad kunne du tænke dig at se blive opfundet?

27. Hvordan gavner kunsten samfundet?

Hvilken rolle spiller den egentlig, og hvordan påvirker den vores hverdag? Hvilke former for kunst bør alle udsættes for?

Hvordan har kunst og andre kreative aktiviteter formet og forbedret dit liv?

28. Hvordan ville folk reagere, hvis et rumvæsen endte på Jorden?

Nogle mennesker vil måske være skrækslagne af et rumvæsen, mens andre vil være nysgerrige og venlige.

Når du ved, at folk ofte frygter og mistro til alle, der er "anderledes", tror du så, at rumvæsner ville blive mishandlet eller modtaget af samfundet (hvis rumvæsnerne er venlige)?

29. Hvad betyder de tilbagevendende temaer i dine drømme?

Vi har alle en eller anden form for tilbagevendende drøm. Hvad er din drøm, og hvad får du ud af den?

Kan du relatere det til dit liv på en eller anden måde? Tænk på begivenhederne i dit liv, og om de udspiller sig i dine drømme.

Hvad tror du, at dine drømme forsøger at fortælle dig eller få dig til at forstå?

30. Hvordan ville livet se ud, hvis du aldrig fortalte en løgn?

Ikke engang en hvid løgn eller en overdrivelse, ikke engang en "halv" sandhed.

Hvordan ville dit liv se ud i dag, hvis du havde været helt ærlig over for alle, du nogensinde har været i kontakt med?

Overvej de små løgne, du fortæller, og hvordan de gavner dig eller måske skader dig.

31. Hvordan ville menneskeheden ændre sig, hvis menneskers forventede levetid var 500 år?

Ville folk sætte tempoet lidt ned og ikke skynde sig gennem alle faser af deres liv? Ville de have flere karrierer og flere ægteskaber?

Hvordan ville denne forventede levetid påvirke samfundet, vores befolkning og den måde, vi lever vores daglige liv på?

Hvad ville ændre sig for dig i dag, hvis du havde så meget tid tilbage at leve i?

At stille dig selv disse livsspørgsmål er en god måde at udforske dine dybe tanker, overbevisninger, frygt og intentioner på.

Tankevækkende intellektuelle spørgsmål

32. Hvad kan du bedst lide at lære mere om?

Hvilke emner er du mest nysgerrig på?

Hvis du skulle tage en etårig eksamen i et fag efter eget valg, hvilket fag ville du så vælge?

Er der et emne, som du meget gerne vil være ekspert i, og hvor snævert vil du fokusere på?

33. Hvad adskiller menneskets tænkning fra ikke-menneskelige dyrs?

Husk på, at du faktisk ikke kender hvad der foregår i hovedet på dyrene omkring dig, hvad tror du, der adskiller din tankegang fra deres?

Hvad mener du, der giver mennesker ret til at værdsætte et menneskes liv højere end et dyrs?

34. Hvis vi alle er lavet af energi, hvor kommer denne energi så fra?

Uanset om du tror, at vi er lavet af energi eller af stof, hvad er så kilden til den?

Og hvis du er lavet af energi, hvordan kan du så styrke din forbindelse til denne kilde?

Og hvad tror du, der ville komme ud af denne forbindelse, jo stærkere den blev?

35. Er det muligt for nogen at være også intelligent til deres eget (eller andres) bedste?

Hvis magt kan fordærve og øjeblikkelig rigdom kan ødelægge nogens liv, er det så muligt for nogen at være for intelligent til deres eget bedste?

Hvis nogen var meget klogere end alle andre mennesker, ville det så automatisk betyde, at de havde mangler i noget vigtigere?

36. Hvis du havde ubegrænset intelligens, hvad ville du så gøre med den?

Hvis du havde en klar forbindelse til en universel, kollektiv kilde af intelligens og information med en ubegrænset evne til at behandle denne intelligens, hvad ville du så gøre med den?

Eller hvad kunne du gøre, som du gerne vil gøre - i det mindste på et tidspunkt?

Spørgsmål, der får dig til at tænke

37. Hvad gør din tankegang anderledes end dine forældres?

Hvad tager dine forældre for givet, som du ikke gør - eller omvendt?

Hvad troede du på i din opvækst (fordi du lærte det af dem), men som du ikke længere tror på?

Og hvordan har dit liv og dine relationer ændret sig på grund af denne forskel?

38. Hvis du kunne gøre dig selv enten dobbelt så intelligent eller dobbelt så attraktiv, hvad ville du så vælge?

Måske synes du, at du er meget klog, men vil gerne vide, hvordan det er at stoppe trafikken med dit udseende?

Eller måske er du meget attraktiv, men er træt af, at folk undervurderer din intelligens.

Hvordan ville dit liv ændre sig, når du traf dit valg?

39. Hvis det var i dag var den sidste dag i dit liv, hvad ville du så være mest stolt af?

Og hvis nogen fortalte dig, at du havde et år i stedet for en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre mere af?

Hvor anderledes ville dette ene år være i forhold til alle årene før det?

Og ville du, hvis du fik valget, bytte det for tre årtier mere af det liv, du har levet indtil da?

40. Har du nogensinde følt et stærkere slægtskab mellem dig og en livløs genstand end mellem dig og en vigtig anden person?

Måske har du en lille, men nøje udvalgt samling, som du aldrig ville opgive, selv hvis din kæreste tvang dig til at vælge mellem dem.

Uanset hvilken genstand - eller hvilke genstande - du føler dig knyttet til, hvordan tror du så, at dette bånd blev skabt?

41. Nævn noget, du har talt dig selv til at tro, at du ikke har brug for, fordi du ikke tror, at det nogensinde kan blive dit?

Skriv det, du kommer i tanke om, ned for at anerkende det.

Så spørg dig selv, hvorfor du tror, at den aldrig kan blive din.

Er det et spørgsmål om at fortjene det, eller tror du, at det er noget, som kun få mennesker har - og hvorfor skulle du være en af dem?

Fantastiske spørgsmål

42. Hvor let ville det være at gøre en forkæmper for menneskerettigheder til en tyran?

Hvad skal der til for at gøre en person, der har kæmpet og investeret sin tid, energi og ressourcer i at beskytte andres rettigheder, til en person, der vil krænke andres rettigheder og vende sig mod sine kære for at ære et opfattet "højere kald"?

43. Har du nogensinde haft et glimt af, hvordan det ville være at have en anden seksuel orientering? Og hvis ja, har dit liv ændret sig på grund af det?

Har noget nogensinde fået dig til at sætte spørgsmålstegn ved din seksuelle orientering?

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor det forhold, som du troede, du ønskede, fik dig til at føle dig mere alene og løsrevet end nogensinde før?

Og hvad er du villig til at miste for at finde frem til sandheden?

44. Hvis du kunne bytte liv med en karakter fra en bog eller film, ville du så gøre det - og hvis liv ville du vælge?

Og vil du have, at handlen skal være permanent eller midlertidig?

Hvad ser du i deres liv, som du ønsker dig for dit eget?

Og hvad kunne du gøre for at få mere af det ind i dit liv? Hvilke ændringer skal du foretage for at gøre det?

Se også: 13 måder at være uafhængig i et parforhold på

45. Din nye ven afslører, at han/hun er en praktiserende heks. Hvordan reagerer du?

Måske kommer et velkendt spørgsmål til dig: "Er du en god heks eller en ond heks?" (i hvert fald hvis du har set Troldmanden fra Oz ).

Eller måske vil du gerne vide, hvad de ville gøre ved dig, hvis du nogensinde gjorde dem vrede. Hvordan ville dine overbevisninger påvirke din reaktion?

46. Hvad ville du gøre, hvis lederen af det land, du bor i, bekendtgjorde, at den officielle statsreligion var den religion, som du har?

Ville du føle dig retfærdiggjort, eller ville du bekæmpe det?

Hvad hvis andre i din kirke så det som et tegn på Guds gunst eller som en advarsel til dem, der troede anderledes?

Hvad nu, hvis andre trosretninger blev diskrimineret til fordel for dig?

Tankevækkende spørgsmål til studerende

47. Hvad fik dig til at stemme, som du gjorde ved det sidste valg? Ville du stemme på samme måde, hvis du fik en chance for at gøre det om igen?

Tænk tilbage på valgdagen, da du udfyldte disse linjer på stemmesedlen.

Hvad fik dig til at stemme, som du gjorde, og hvis du nu fortryder din stemme, hvad har så ændret sig?

Hvad ved du nu, som du ville ønske, at du havde vidst dengang, og hvordan har dit liv ændret sig nu, hvor du ved det?

48. Hvad ville du sige til en ven, hvis job det var at adskille indvandrerbørn fra deres forældre?

Hvis du fandt ud af, at en person, du holder af, arbejdede for grænsekontrollen, og at en del af deres arbejde bestod i at adskille børn fra deres forældre, hvad ville du så gøre eller sige?

Hvilken betydning ville det have for jeres forhold, og hvordan ville du behandle dem fra nu af?

49. Når nogen fortæller dig, at de ved, at de er født til noget større end et sikkert, konventionelt liv, hvad er så de første tanker, der kommer til at gå op for dig?

Måske har du det på samme måde med dit eget liv - eller måske har du det ikke.

Tager du dette opfattede kald som et slag mod det liv, du har valgt for dig selv, eller ser du det som et opvågningsopkald?

Eller tror du, at din ven har set for mange superheltefilm?

50. Hvis din indtægt placerer dig i den øverste 1 %, vil du så have, at regeringen tager yderligere 1 % af din indkomst for at slette studiegæld for de millioner af mennesker, der kæmper for at betale den af?

Kender du den stress, der følger med at have en stor gæld for en universitetsuddannelse, som har kostet dig langt mere, end du nogensinde vil kunne tilbagebetale?

Ville du være glad for at fjerne denne byrde fra ryggen på dem, der lider under den? Eller ville du føle dig snydt eller udnyttet?

51. Hvis du fandt ud af, at din ven var en illegal udlænding, og ICE-agenterne var efter ham, hvad ville du så gøre?

Ville du give dem tilflugt i dit hjem - og endda gemme dem, hvis ICE-agenter kom til din dør?

Eller vil du foreslå, at de holder lav profil og håber på det bedste, men nægter at sætte din egen frihed og din familie på spil ved at hjælpe dem?

Hvad ville du tænke på?

Selvdefinerende spørgsmål

52. Hvad bringer dig glæde?

Hvad ønsker du dig mere af i dit liv, og hvad er du villig til at give afkald på for at få det?

Hvad gør hver morgen værd at vågne op til, og hvad gør du hver dag for at gøre den værd at leve?

Hvilke valg kan du træffe nu for at gøre livet bedre end nogensinde før?

53. Når du forestiller dig, hvad der er muligt, og hvad du ønsker dig i livet, hvordan ser du så dig selv stå i vejen for dig selv?

Føler du inderst inde, at du ikke fortjener at have mere end nok penge til at leve, som du gerne vil?

Hvordan saboterer du normalt dine egne bestræbelser på at nå dine mål?

Skræmmer udsigten til succes dig mere end udsigten til at blive hjemløs?

54. Betragter du dig selv som en samler, og hvis ja, hvad samler du så?

Måske ender du med at indskrænke din samling til nogle få yndlingsgenstande - eller måske lader du samlingen vokse.

Hvad finder du nemmest eller mest tilfredsstillende at samle?

Og er din samling noget, du stolt viser frem eller holder skjult?

55. Nævn en af dine dybeste beklagelser, og har du tilgivet dig selv?

Har du gjort noget, som får dig til at føle skam eller skyld, hver gang du tænker på det?

Tager du konstant afstand fra dig selv, fordi du ikke vidste dengang, hvad du ved nu?

Har du været ude af stand til at tilgive dig selv, og hvad skal der til for at gøre det og endelig komme videre?

56. Hvad har du ikke gjort, som du gerne vil gøre, inden du dør?

Nævn noget, du har haft lyst til at gøre i lang tid, men som du endnu ikke har gjort.

Har du planer om at gøre det, eller er det usandsynligt, at du snart vil krydse det af fra din bucket list?

Hvad skal der til for at få dig til at gøre det, og hvad ville du få ud af at gøre det?

Flere relaterede artikler:

Se også: Hvordan man skriver breve om tilgivelse

75 selvtillidsfremmende positive bekræftelser til teenagere

Mangler du selvtillid i dit parforhold? 15 tips til at styrke dig selv og føle dig selvsikker

20 tips til udvikling af din personlighed, der gør dig mere tiltrækkende

Hvad er nogle tankevækkende spørgsmål, som du gerne vil dele, og som har haft indflydelse på dit liv? Hvilke spørgsmål vil du gerne stille dig selv for at grave dybere ned i et bestemt område af din psyke?

Hvordan vil du bruge disse spørgsmål, der får dig til at tænke?

Jeg håber, at du nød disse dybtgående spørgsmål. Men du skal ikke nøjes med at læse denne artikel. Hvordan kan du bruge spørgsmålene til at forbedre dit og andres liv?

Her er nogle ideer, som du kan overveje:

  • Vælg et spørgsmål hver uge, og skriv derefter dagbog om dine idéer og indsigter.
  • Del disse spørgsmål med din ægtefælle, partner eller en god ven for at lære mere om hinanden.
  • Hvis du er lærer eller hjælper, kan du bruge disse spørgsmål med dine elever eller klienter.
  • Hvis du er i terapi, kan du bruge alle de spørgsmål, som du finder en god mening med dig, til at drøfte i din næste session.
  • Disse spørgsmål kan hjælpe dig med at opdage mere om dig selv og dem, du holder af, end du nogensinde havde forestillet dig.

Tilbring tid med dem, tænk over dem i de stille øjeblikke i dit liv, lad dem udfordre og motivere dig.

Må hvert spørgsmål bringe en ny indsigt, glæde eller positiv handling til din dag.
Sandra Thomas
Sandra Thomas
Sandra Thomas er en forholdsekspert og selvforbedringsentusiast, der brænder for at hjælpe individer med at dyrke sundere og lykkeligere liv. Efter flere års forfølgelse af en grad i psykologi, begyndte Sandra at arbejde med forskellige samfund og aktivt søgte måder at støtte mænd og kvinder til at udvikle mere meningsfulde forhold til sig selv og andre. I årenes løb har hun arbejdet med adskillige individer og par, og hjulpet dem med at navigere gennem problemer som kommunikationssammenbrud, konflikter, utroskab, selvværdsproblemer og meget mere. Når hun ikke coacher kunder eller skriver på sin blog, nyder Sandra at rejse, dyrke yoga og tilbringe tid med sin familie. Med sin medfølende, men ligefremme tilgang hjælper Sandra læserne med at få et nyt perspektiv på deres forhold og giver dem mulighed for at opnå deres bedste selv.